Έργο e-archiving της Impact στην Unilog

0

Η Impact υλοποίησε έργο ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης παραστατικών στην Unilog, εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο της υγείας και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, η Unilog επέλεξε τη λύση Archiving Connect προκειμένου να αυτοματοποιήσει πλήρως τη διαδικασία της αρχειοθέτησης και διαχείρισης των παραστατικών που εκδίδει, της επισύναψης των σχετικών εγγραφών, καθώς και της ενημέρωσης για το χώρο αποθήκευσης του φυσικού αρχείου. Επιπρόσθετα, η Impact κάλυψε ορισμένες προσωποπποιημένες ανάγκες της εταιρείας όπως η αναγνώριση ειδικού barcode, ο έλεγχος επιτυχούς scanning, ο έλεγχος ύπαρξης υπογραφής στο φυσικό παραστατικό.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply