Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Ελλάδα

0

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το βαθµό χρήσης των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα νοικοκυριά και τα µέλη τους και συγκεκριµένα για το ηλεκτρονικό εµπόριο, καθώς και την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγµατοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από νοικοκυριά και άτοµα έτους 2015.

Σαν eCommerceNews.gr εξασφαλίσαμε πρόσβαση στα πρώτα δεδομένα, και σας τα παρουσιάζουμε καθώς έχουν αρκετό ενδιαφέρον.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

3 στα 10 άτοµα, ηλικίας 16 – 74 ετών, που έχουν οποτεδήποτε χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο, έκαναν κατά το Α΄ τρίµηνο του 2015 κάποια ηλεκτρονική αγορά ή παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 2010 - 2015

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 2010 – 2015

Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίµηνο του 2015 ανέρχεται στο 33,8%, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6% σε σχέση µε το Α΄ τρίµηνο 2014.

Την τελευταία πενταετία, το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου που πραγµατοποίησαν το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου παρουσιάζει αύξηση 83,7%, ενώ το ποσοστό για όσους δεν έχουν πραγµατοποιήσει ποτέ αγορές ή παραγγελίες αγαθών µέσω του διαδικτύου, µείωση (28,9%) από 70,9% το 2010 σε 50,4% το 2015.

Το γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία για το σύνολο του πληθυσµού της Χώρας που έχει χρησιµοποιήσει οποτεδήποτε το διαδίκτυο και έχει πραγµατοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές το Α΄ τρίµηνο των ετών 2013, 2014 και 2015 ανά µεγάλη γεωγραφική περιοχή (NUTS1).

Ηλεκτρονικές αγορές ανά μεγάλη γεωγραφική εποχή - Α' Τρίμηνο 2013 - 2015

Ηλεκτρονικές αγορές ανά μεγάλη γεωγραφική εποχή – Α’ Τρίμηνο 2013 – 2015

Αυξήσεις παρατηρούνται σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της Χώρας σε σχέση µε το 2014. Η µεγαλύτερη αύξηση στις ηλεκτρονικές αγορές, µεταξύ των ετών 2013 – 2015, καταγράφεται στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας (+50,2%) και στην περιοχή Νήσων Αιγαίου και Κρήτης (+48,9%).

Προφίλ καταναλωτών που πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές

Αναλύοντας το προφίλ όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές / παραγγελίες προκύπτει ότι, για το Α΄ τρίµηνο του 2015, το 54,2% είναι άνδρες και το 45,8% γυναίκες. Το 29,7% όσων πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές αγορές ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 35 – 44 ετών. Αναφορικά µε το επίπεδο εκπαίδευσης το 51,3% έχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (διδακτορικό, µεταπτυχιακά, ΑΕΙ, ΤΕΙ, στρατιωτικές σχολές, ανώτερες σχολές κ.ά.), το 40,6% έχει µεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Τεχνικό / Επαγγελµατικό Λύκειο, κ.ά.) και το 8,1% έχει χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Γυµνάσιο, ∆ηµοτικό, δεν έχουν ολοκληρώσει ή παρακολουθήσει καµία βαθµίδα εκπαίδευσης, κ.ά.).

Ηλεκτρονικές αγορές κατά φύλο, ομάδα ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικές αγορές κατά φύλο, ομάδα ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης

Αγοραζόµενα / παραγγελόµενα είδη και παραγγελίες

Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αγοράστηκαν ή παραγγέλθηκαν περισσότερο από το διαδίκτυο για προσωπική χρήση κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, είναι τα είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη µε ποσοστό 47,6% και οι ηλεκτρονικές συσκευές µε ποσοστό 26,3%.

Τα ποσοστά που καταγράφηκαν, για όσους χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο κατά τη χρονική περίοδο Απριλίου 2014– Μαρτίου 2015, για αγορές ή παραγγελίες προϊόντων ή υπηρεσιών παρουσιάζονται για κάθε αγοραζόµενο είδος, κατά φθίνουσα σειρά, ακολούθως:

 • είδη ένδυσης και υπόδησης – αθλητικά είδη 47,6%,
 • ηλεκτρονικές συσκευές (βιντεοκάµερες, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, DVDs κλπ.) 26,3%.
 • ταξιδιωτικές υπηρεσίες (εισιτήρια, ενοικίαση αυτοκινήτου κλπ.) 18,5%,
 • οικιακά είδη (έπιπλα, παιχνίδια, είδη τέχνης, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κλπ.) 16,8%,
 • εξαρτήµατα και περιφερειακός εξοπλισµός (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή 15,0%,
 • διαµονή σε καταλύµατα (ξενοδοχεία, δωµάτια, διαµερίσµατα κλπ.) 12,4%.
 • βιβλία (σε ηλεκτρονική ή µη µορφή), περιοδικά, εφηµερίδες 12,3%,
 • εισιτήρια για εκδηλώσεις (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, κινηµατογράφο κλπ.) 11,6%,
 • άλλα (κοσµήµατα, πληροφορίες από βάσεις δεδοµένων κλπ.) 9,8%,
 • φάρµακα 9,7%,
 • λογισµικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή και αναβαθµίσεις αυτού, συµπεριλαµβανοµένου λογισµικού για computer games και video games 6,6%,
 • είδη διατροφής – είδη παντοπωλείου 5,6%,
 • ταινίες, µουσική 5,5%,
 • υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (πληρωµές συνδροµητικής τηλεόρασης –Nova– συνδροµές ευρυζωνικής σύνδεσης, λογαριασµού κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, καταβολή χρηµάτων σε προπληρωµένη τηλεφωνική κάρτα κλπ.) 2,4%,
 • υλικό ηλεκτρονικής εκµάθησης 1,3%,
 • µετοχές, οικονοµικές υπηρεσίες, ασφάλειες (κάθε είδους) 0,6%.

Ειδικότερα, για τις ηλεκτρονικές αγορές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, καταλυµάτων και εισιτηρίων για εκδηλώσεις καταγράφεται συνεχής µείωση την τελευταία τετραετία.

Ηλεκτρονικές αγορές ειδών και υπηρεσιών αναψυχής, 2012 - 2015

Ηλεκτρονικές αγορές ειδών και υπηρεσιών αναψυχής, 2012 – 2015

Το 75,2% των καταναλωτών επιλέγει να κάνει τις ηλεκτρονικές αγορές του από εγχώριες επιχειρήσεις, το 31,3% από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 17,9% από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης των πωλητών ανέρχεται στο 4,5%.

Συνολικά 1 έως 2 αγορές/παραγγελίες ειδών µέσω του διαδικτύου πραγµατοποίησαν 6 στα 10 άτοµα (57,3%) ηλικίας 16 – 74 ετών, που το Α΄ τρίµηνο του 2015 πραγµατοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές και, αντίστοιχα, 5 στα 10 άτοµα (53,8%) πλήρωσαν αντίτιµο έως 99 ευρώ για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγόρασαν/παρήγγειλαν.

ecommerce-ereuna-5Ποσοστό 15,4% όσων πραγµατοποίησαν αγορές ή παραγγελίες µέσω διαδικτύου κατά την χρονική περίοδο Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015 αντιµετώπισαν κάποιο πρόβληµα. Τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν περισσότερο ήταν ο µεγαλύτερος -από τον ενδεικνυόµενο- χρόνος παράδοσης (6,0%), η παράδοση κατεστραµµένων ή λάθος προϊόντων (3,3%) και τεχνική βλάβη στην ιστοσελίδα κατά την ώρα της παραγγελίας ή της πληρωµής (3,1%).

Το 54,8% όσων χρησιµοποίησαν το διαδίκτυο οποτεδήποτε δεν έχουν κάνει ποτέ ηλεκτρονικές αγορές ή τις έκαναν πριν τον Απρίλιο 2014. Ποσοστό 52,8% αυτών ανέφερε ότι προτιµούν να αγοράζουν τα προϊόντα οι ίδιοι και να τα βλέπουν / έχουν εµπιστοσύνη σε συγκεκριµένα καταστήµατα, θέµα ασφάλειας / ανησυχία να δίνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας ανέφερε το 24,6%, έλλειψη των απαιτούµενων δεξιοτήτων το 19,8% και έλλειψη κάρτας, χρεωστικής, πιστωτικής ή άλλης το 19,5%.

Στοιχεία της Έρευνας:

Περίοδος αναφοράς:  01/01/2015 έως 31/03/2015

Κάλυψη: Η έρευνα καλύπτει τα νοικοκυριά όλης της Χώρας, ανεξάρτητα από το µέγεθος ή τα οποιαδήποτε οικονοµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τους

Δείγμα: Το συνολικό µέγεθος των µονάδων του δείγµατος ανέρχεται σε 7.001 νοικοκυριά.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply