Ακριβότερες για τους Έλληνες οι Online αγορές

0

Ενας στους δύο Έλληνες καταναλωτές δεν μπόρεσε να αγοράσει προϊόντα μέσω Διαδικτύου, διότι δεν έγινε αποδεκτή η πιστωτική του κάρτα. Το αποκαλυπτικό αυτό εύρημα, στο οποίο αποτυπώνεται ο γεωγραφικός αποκλεισμός που εξακολουθούν να βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές στο υποτίθεται –χωρίς σύνορα– ηλεκτρονικό εμπόριο, περιλαμβάνεται στην έρευνα που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. Σχετική έρευνα έγινε και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τα αντίστοιχα κέντρα καταναλωτή. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, μόνο ένας στους δέκα καταναλωτές δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στις ηλεκτρονικές αγορές.

…το 44% των συμμετεχόντων απάντησε ότι η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυξήθηκε κατά τη διαδικασία παραγγελίας εξαιτίας της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας …
Από την έρευνα προέκυψε ακόμη ότι στο 30% των καταναλωτών επισημάνθηκε έλλειψη δυνατότητας παράδοσης των επιλεγέντων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα. Επίσης, το 44% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι η τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυξήθηκε κατά τη διαδικασία παραγγελίας εξαιτίας της εθνικότητας ή του τόπου κατοικίας. Δυστυχώς μόνο το 36,36% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσαν ότι γνωρίζουν πού να υποβάλουν καταγγελία σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα.

Τα ευρήματα της έρευνας συγκλίνουν σε σημαντικό βαθμό με τα συμπεράσματα πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι έμποροι λιανικής σε ποσοστό 38% και ψηφιακού περιεχομένου σε ποσοστό 68% εφαρμόζουν γεωγραφικό αποκλεισμό σε καταναλωτές που βρίσκονται σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Αθηνά Κοντογιάννη

Αθηνά Κοντογιάννη

Οπως επισήμανε η κ. Αθηνά Κοντογιάννη, αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή και διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, «είναι πολύ συχνό το φαινόμενο καταναλωτές, ιδίως από τα μικρότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε., να αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα προβλήματα κατά την παραγγελία αγαθών, υπηρεσιών ή ψηφιακού περιεχομένου από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.».

Συνηθέστερες περιπτώσεις γεωγραφικού αποκλεισμού είναι η άρνηση αποστολής ή παράδοσης αγαθών σε ορισμένα κράτη-μέλη, η άρνηση πρόσβασης σε ιστότοπο εταιρείας άλλου κράτους-μέλους με κριτήριο τη διεύθυνση IP, η αυτόματη ανακατεύθυνση σε «εθνικούς» ιστοτόπους αντί των επιλεγέντων διασυνοριακών.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply