Ηλεκτρονικά Φαρμακεία και ΜΗΣΥΦΑ

0

Τις τελευταίες ημέρες φαίνεται ότι ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα και στην ανάγκη για τη λήψη πρωτοβουλιών που έπρεπε ήδη να είχαν γίνει σχετικά με τα Ηλεκτρονικά Φαρμακεία. Με ικανοποίηση διαβάζει κανείς ότι τα θεσμικά όργανα του κλάδου αναγνωρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά φαρμακεία που υπάρχουν σήμερα είναι e-shops και ότι η λειτουργία τους είναι παράνομη, καθώς δεν είναι πιστοποιημένη.

Όπως επισημαίνει και ο κ. Λουράντος, μολονότι η επικινδυνότητα των ηλεκτρονικών φαρμακείων έχει επισημανθεί πολλάκις και έχει τονιστεί ότι δρουν στον χώρο πολλοί άσχετοι με το φάρμακο, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο – όπως να προσδιοριστεί το θεσμικό πλαίσιο δράσηs τους. Η αλήθεια είναι ότι νόμιμα αδειοδοτημένο δεν είναι κανένα από αυτά αλλά σαν e-shops είναι περίπου 1.000.

Παρ’ όλα αυτά κάποιοι επιμένουν η νομιμοποίηση τous να γίνει με λάθος τρόπο, πέρα από αυτά που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Το τι ακριβώς προβλέπεται και πως ακριβώς πρέπει να γίνει είναι ευκρινές στην ευρωπαϊκή οδηγία. Κάθε απόκλιση από αυτήν θα ακυρώσει και πάλι τη νόμιμη ύπαρξη αυτών.

Η ευρωπαϊκή οδηγία π.χ. δεν αναγράφει πουθενά ότι σε κάθε ιστοσελίδα θα πρέπει να υπάρχει ένα φύλλο εργασίας, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής θα πρέπει να σημειώνει βασικά στοιχεία για την υγεία του, όπως αν παίρνει άλλα φάρμακα, τι ασθένειες έχει περάσει κλπ. Αυτά είναι αυστηρά προσωπικά δεδομένα και δεν μπορούν να μπουν σε έναν ιστότοπο που έχει σαν σκοπό μόνο να πιστοποιήσει εάν ένα Ηλεκτρονικό Φαρμακείο είναι νόμιμο ή όχι ,τον ιδιοκτήτη του και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται.

Στην οδηγία 2011 /62/EE (άρθρο 85γ) προβλέπεται η πώληση εξ αποστάσεως φαρμάκων. Αναγράφεται ότι το κοινό θα πρέπει να επικουρείται στον εντοπισμό ιστοσελίδων οι οποίες προσφέρουν νομίμως φάρμακα που προορίζονται για πώληση εξ αποστάσεως σε αυτό. Για αυτό και η EE καθιέρωσε ένα κοινό λογότυπο, που είναι αναγνωρίσιμο σε όλη την EE και επιτρέπει ταυτόχρονα τον εντοπισμό του κράτους-μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το πρόσωπο ή ο φορέας που προσφέρει τα φάρμακα που προορίζονται για πώληση εξ αποστάσεως. Οι ιστοσελίδες που προσφέρουν φάρμακα που προορίζονται για πώληση εξ αποστάσες στο κοινό πρέπει να συνδέονται με την ιστοσελίδα της αντίστοιχης αρχής. Η ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής της χώρας μας, καθώς και εκείνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, θα πρέπει να εξηγούν τη χρήση του λογότυπου. Αυτές οι ιστοσελίδες θα πρέπει να συνδέονται, προκειμένου να παρέχεται εκτεταμένη ενημέρωση στο κοινό.

Η πώληση αριθμού ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ (περίπου το 20-25% αυτών κατ’ αρχάς) από άλλα σημεία πώλησης πέραν των φαρμακείων επιτάσσει την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της  κοινωνίας των πληροφοριών με συγκεκριμένουs όρους. Την ίδια στιγμή στην E.E. αναζητούν εναγωνίως τρόπους για τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης των ψευδεπίγραφων φαρμάκων, κάτι που θα πρέπει άμεσα να απασχολήσει τις αρμόδιες αρχές και της χώρας μας.

Όμως πρέπει στα καταχωρισμένα και νόμιμα Ηλεκτρονικά Φαρμακεία να υπάρχει ο απαιτούμενος έλεγχος από τον κατά νόμο αρμόδιο φορέα, ΕΟΦ, όπως ακριβώς διενεργείται και στα υπάρχοντα φυσικά φαρμακεία Πρέπει οι ασθενείς και οι καταναλωτές να αισθάνονται απόλυτα ασφαλείς.

Η Ελλάδα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι άλλα πρόσωπα, εκτός από εκείνα που προβλέπεται, τα οποία προσφέρουν φάρμακα προς πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και ασκούν τη δραστηριότητά τους στην επικράτειά τους, υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Εταιρείες που δημιουργούν ιστοσελίδες διαφημίζουν ότι οι πελάτες των ελληνικών ηλεκτρονικών φαρμακείων είναι 264 εκατ. καταναλωτές-πολίτες της E.E. Το αντίστροφο ισχύει, όμως, και για τις πωλήσεις των άλλων ευρωπαϊκών φαρμακείων στην Ελλάδα. Όσο δεν υπάρχει η νομιμοποίηση των ελληνικών Ηλεκτρονικών Φαρμακείων τόσο ια ελληνικά φαρμακεία θα χάνουν πελάτες και θα βιώνουν τον ανταγωνισμό από τις άλλες χώρες της E.E.

Επιβάλλεται,λοιπόν, άμεσα να εκδοθεί η υπουργική απόφαση (Υ Α) που προβλέπεται στο ΦΕΚ 1049Β/29-4-2013, άρθρο 116, για τις πωλήσεις των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. εξ αποστάσεως η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες που απαιτούνται, χωρίς υπερβολές, και με μόνο γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών.

Του δρος Ιωάννη Καραφύλλη,

Χημικού μηχανκού, ειδικού σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, προμηθειών και υγείας.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply