Η COSMOTE συμμετέχει στη δημιουργία ψηφιακών κοινοτήτων επόμενης γενιάς

0

Στην ανάπτυξη συνεργατικών αλλά και εξατομικευμένων υπηρεσιών για μέλη εικονικών κοινοτήτων (Mobile Virtual Communities), συμβάλλει η COSMOTE, με τη συμμετοχή της στο ερευνητικό έργο WIKIZEN.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μια πλατφόρμα για χρήστες έξυπνων συσκευών (smartphones & tablets), οι οποίοι με βάση τα ενδιαφέροντά τους (διασκέδαση, αγορές, εθελοντισμός, χόμπι, κλπ.) θα μπορούν να μοιράζονται εύκολα και άμεσα, με άλλα μέλη της κοινότητας, πληροφορίες που είτε παράγουν οι ίδιοι, είτε αναπαράγουν από διάφορες πηγές, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και οι υπηρεσίες επίγνωσης περιεχομένου (context-aware services).

Η ιδέα του WΙΚΙZEN βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες:

  • Τη δημιουργία και λειτουργία εικονικών κοινοτήτων 
  • Τους χρήστες-μέλη των εικονικών κοινοτήτων, που πλέον όχι μόνο χρησιμοποιούν αλλά και δημιουργούν περιεχόμενο. 
  • Τις επιχειρήσεις, που παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες και στοχευμένο περιεχόμενο στα μέλη των κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, η COSMOTE είναι υπεύθυνη για την ανάλυση αγοράς και τον καθορισμό των απαιτήσεων, τη διεξαγωγή δοκιμών και τη συνολική αξιολόγηση της λύσης. Η εταιρεία συμμετέχει επίσης στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, στην υλοποίηση του συστήματος και στο μοντέλο εμπορικής διάθεσης της πλατφόρμας.

Το έργο «WIKIZEN», στο οποίο συμμετέχουν, επίσης, η εταιρεία CyberStream Technologies και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΠΙΣΕΥ), εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται από τη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011».

 

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply