Η Linakis Digital αναβάθμισε το website της Θ. Νιτσιάκος

0

Τον πλήρη ανασχεδιασμό και αναβάθμιση του website www.nitsiakos.gr, της εταιρείας Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της online επικοινωνίας της ανέλαβε και υλοποίησε η Linakis Digital.

Η εταιρεία προχώρησε σε συνεργασία με τη Linakis Digital, στη δημιουργία ενός χρηστικού εργαλείου επικοινωνίας και προβολής της εταιρικής της εικόνας. Το έργο είχε στόχο αφενός την τεχνική αναβάθμιση του εταιρικού website και αφετέρου, τη δημιουργία δυο σημαντικών ενοτήτων που απευθύνονται, η μία στο ευρύ κοινό (b2c) και η άλλη στους συνεργάτες (b2b). H Linakis Digital ανέλαβε και υλοποίησε τον πλήρη ανασχεδιασμό της ιστοσελίδας της εταιρείας παραγωγής πουλερικών Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ και συγκεκριμένα την κατηγοριοποίηση των πληροφοριών, με σκοπό να ενισχυθεί η εικόνα και το σύγχρονο πρόσωπο της εταιρείας, αλλά και να αποτελέσει βασική πηγή πληροφόρησης για θέματα συνταγών και διατροφής για τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα προσφέρει ενημέρωση για νέα προϊόντα, για την υψηλή ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής, της μεταφοράς και της συντήρησης.

Δείτε εδώ το νέο site.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply