Θέση eCommerce Manager στα βρεφικά καταστήματα Λητώ

0

Τα βρεφικά πολυκαταστήματα Λητώ, αναζητούν eCommerce Manager για τη διαχείριση του eShop τους.

Κύρια καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη και απόδοση του on-line business.
 • Διαμόρφωση προσφορών και merchandising.
 • Προωθητικές ενέργειες, mails πελατών και social media.
 • Παρακολούθηση ανταγωνιστικών websites.
 • Ανανέωση πλατφόρμας και εικαστικών του e-shop βάσει σύγχρονων τάσεων και πρακτικών.
 • Μέτρηση απόδοσης επιτυχίας μέσω Google Analytics, εσωτερικών δεδομένων και λοιπών εργαλείων.

 

Προσόντα:

 • Πτυχίο Marketing και Επικοινωνίας κατά προτίμηση με κατεύθυνση στις νέες τεχνολογίες.
 • Ανάλογη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών.
 • Γνώσεις Πληροφορικής (ERP, MS Office, Google Analytics, SEO και SEM).
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα.
 • Ηλικία έως 35 ετών.

Στο τελικό στάδιο θα ζητηθούν συστάσεις.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο personnel_rb@letoshop.gr επισυνάπτοντας πρόσφατη φωτογραφία.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply