Προβλέψεις για αύξηση 18% στο Ευρωπαϊκό eCommerce

0

Το Centre for Retail Research, ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός στο Νόττινγχαμ της Αγγλίας, που καταγράφει τις τάσεις του Εμπορίου, μαζί με το RetailMeNot, ένα από τα μεγαλύτερα Πανευρωπαϊκά coupon sites, διεξήγαγαν μια έρευνα-μελέτη, στην οποία εκτιμάνε ότι η αγορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στην Ευρώπη, θα αυξηθεί με ένα ρυθμό κοντά στο 18% και τη φετινή χρονιά, αντίστοιχο δηλαδή ρυθμό με το 2014.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα εκτιμάει ότι το eCommerce στην Ευρώπη θα αγγίξει τα €185,39 δις, όταν το 2014 έφτασε τα €156,28 δις από τα €131,61 δις του 2013, μια αύξηση της τάξεως του 18,4%

Η έρευνα εκτιμά επίσης ότι θα αυξηθεί το μέσο καλάθι στα περίπου €61,85, αξία που είναι 6% μεγαλύτερη με τη περυσινή μέση αξία καλαθιού. Αντίστοιχα, αναμένεται αύξηση και στις online παραγγελίες που κάνει ο μέσος χρήστης, που εκτιμάται ότι θα ανέβουν στις 17,8, από 15,8 παραγγελίες που ήταν το αντίστοιχο νούμερο της περυσινής χρονιάς, μια αύξηση της τάξης του 12,6% περίπου.

Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την έρευνα εδώ.

Κύκλος Εργασιών 2014 (σε δις €)
Σύνολο Online πωλήσεων Αύξηση με 2013

Ποσοστό Online επί Συνολικών Πωλήσεων

Μεγάλη Βρετανία 53,22 € 15,8% 13,5%
Γερμανία 42,88 € 25,0% 10,0%
Γαλλία 31,22 € 16,5% 6,9%
Ισπανία 8,13 € 19,6% 3,0%
Ιταλία 6,31 € 19,0% 2,1%
Ολλανδία 6,02 € 13,5% 7,1%
Σουηδία 4,27 € 15,5% 7,6%
Πολωνία 4,23 € 22,6% 2,8%
Ευρώπη 156,28 € 18,4% 7,2%
Αμερική 223,98 € 13,8% 11,6%
Καναδάς 15,20 € 13,2% 4,3%

 

Online Πωλήσεις 2012-2016 (σε δις €)
2013 2014 2015 2016
Μεγάλη Βρετανία 45,96 € 53,22 € 61,84 € 71,30 €
Γερμανία 34,30 € 42,88 € 52,79 € 64,61 €
Γαλλία 26,80 € 31,22 € 36,53 € 42,89 €
Ισπανία 6,80 € 8,13 € 9,64 € 11,43 €
Ιταλία 5,30 € 6,31 € 7,51 € 8,99 €
Ολλανδία 5,30 € 6,02 € 7,03 € 8,19 €
Σουηδία 3,70 € 4,27 € 4,93 € 5,76 €
Πολωνία 3,45 € 4,23 € 5,12 € 6,27 €
Ευρώπη 131,61 € 156,28 € 185,39 € 219,44 €
Αμερική 195,62 € 223,98 € 254,89 € 291,08 €
Καναδάς 13,98 € 15,20 € 17,20 € 19,70 €

 

Αύξηση Online Πωλήσεων  (χρόνο με το χρόνο)
2014 2015 2016
Μεγάλη Βρετανία 15,8% 16,2% 15,3%
Γερμανία 25,0% 23,1% 22,4%
Γαλλία 16,5% 17,0% 17,4%
Ισπανία 19,6% 18,6% 18,6%
Ιταλία 19,0% 19,0% 19,7%
Ολλανδία 13,5% 16,8% 16,5%
Σουηδία 15,5% 15,5% 16,8%
Πολωνία 22,6% 21,0% 22,5%
Ευρώπη 18,4% 18,4% 18,7%
Αμερική 14,5% 13,8% 14,2%
Καναδάς 8,7% 13,2% 14,5%

 

Ποσοστό Online Πωλήσεων επί Συνολικών Πωλήσεων 2013-2015
2013 2014 2015
Μεγάλη Βρετανία 12,1% 13,5% 15,2%
Γερμανία 8,1% 10,0% 11,6%
Γαλλία 6,0% 6,9% 8,0%
Ισπανία 2,5% 3,0% 3,5%
Ιταλία 1,8% 2,1% 2,5%
Ολλανδία 6,3% 7,1% 7,4%
Σουηδία 6,8% 7,6% 7,8%
Πολωνία 2,4% 2,8% 3,3%
Ευρώπη 6,2% 7,2% 8,4%
Αμερική 10,6% 11,6% 12,7%
Καναδάς 4,1% 4,3% 4,8%

 

Πρόβλεψη διακύμανσης Online και Offline πωλήσεων
Online Πωλήσεις  Offline Πωλήσεις  Διακύμανση Συνολικού Κύκλου Εργασιών
Μεγάλη Βρετανία 16.2% -2.0% 3.5%
Γερμανία 23.1% -1.8% 2.0%
Γαλλία 17.0% -1.7% 1.2%
Ισπανία 18.6% -0.6% 1.2%
Ιταλία 19.0% -1.0% 0.3%
Ολλανδία 16.8% -1.4% 1.0%
Σουηδία 15.5% -1.2% 2.9%
Πολωνία 21.0% -0.6% 3.6%
Ευρώπη 18.4% -1.4% 2.0%
Αμερική 13.8% -1.9% 3.6%
Καναδάς 13.2% -0.4% 2.4%

 

Online αγορές ανά μέσο χρήστη (2014-2016)
2014 2015 2016
Μεγάλη Βρετανία 830,11 € 964,74 € 1.112,32 €
Γερμανία 532,01 € 654,84 € 801,49 €
Γαλλία 472,82 € 553,23 € 649,55 €
Ισπανία 171,88 € 204,02 € 241,86 €
Ιταλία 105,52 € 125,59 € 150,17 €
Ολλανδία 358,33 € 418,45 € 487,50 €
Σουηδία 444,79 € 514,58 € 601,04 €
Πολωνία 109,87 € 132,99 € 162,86 €
Ευρώπη 408,33 € 484,39 € 573,35 €
Αμερική 708,60 € 806,39 € 920,88 €
Καναδάς 431,82 € 488,64 € 559,66 €

 

Online αγορές ανά μέσο χρήστη
Αριθμός eShoppers          (σε χιλιάδες) Έσοδα ανά eShopper (2014) Έσοδα ανά eShopper (2015) Ποσοστό μεταβολής ανά eShopper
Μεγάλη Βρετανία 41.992 1.267,15 € 1.389,29 € 9,6%
Γερμανία 40.700 1.053,56 € 1.210,77 € 14,9%
Γαλλία 34.390 907,82 € 1.002,11 € 10,4%
Ισπανία 15.000 542,00 € 590,21 € 8,9%
Ιταλία 12.000 525,83 € 574,16 € 9,2%
Ολλανδία 8.300 725,30 € 784,25 € 8,1%
Σουηδία 6.700 637,31 € 695,58 € 9,1%
Πολωνία 19.800 213,64 € 243,95 € 14,2%
Ευρώπη 178.882 873,59 € 970,47 € 11,1%
Αμερική 181.461 1.234,37 € 1.325,20 € 7,4%
Καναδάς 17.572 865,01 € 923,44 € 6,8%

 

Μέσο online καλάθι και αριθμός online αγορών, ανά χρήστη (2014-2015)
Μέσο Καλάθι 2014 Μέσο Καλάθι2015 Online αγορές 2014 Online Αγορές 2015
Μεγάλη Βρετανία 67,55 € 65,52 € 18,8 21,2
Γερμανία 62,34 € 63,76 € 16,9 19
Γαλλία 60,30 € 59,22 € 15,1 16,9
Ισπανία 51,21 € 50,00 € 10,6 11,8
Ιταλία 50,70 € 51,23 € 10,4 11,2
Ολλανδία 64,77 € 62,83 € 11,2 12,5
Σουηδία 67,81 € 66,78 € 9,4 10,4
Πολωνία 47,22 € 48,30 € 4,5 5,1
Ευρώπη 62,50 € 61,85 € 15,8 17,8
Αμερική 84,10 € 84,12 € 14,7 15,8
Καναδάς 69,70 € 71,30 € 12,4 13

 

Όλα τα παραπάνω δεδομένα, απεικονίζονται και στο ακόλουθο Infographic (για όσους είναι Γερμανομαθείς).

ecommerce-europe-infographic

 

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply