Τετραπλασιαμος της χρήσης πιστωτικών καρτών, αλλά και αυξηση του κόστους στο λιανεμπόριο τροφίμων δείχνει η καινούρια μελέτη του ΙΕΛΚΑ

0

Σε συνέχεια των δεδομένων και των αναλύσεων για την αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών αλλά και των επιπτώσεων στο λιανεμπόριο, μία ακόμα έρευνα που ακουμπάει έμμεσα και το eCommerce είδε το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, η πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), επιβεβαιώνει την σημαντικότατη αύξηση της χρήσης των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, λόγω της επιβολής των Capital Controls, επισημαίνοντας όμως παράλληλα και τις αρνητικές πλευρές της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Αυτές οι πλευρές, αφορούν κυρίως στην αύξηση του κόστους, που έφερε στο λιανεμπόριο, η αυξημένη χρήση καρτών, καθώς η αύξηση της χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ως μέσο πληρωμής στο λιανεμπόριο τροφίμων οδηγεί σε ετήσια αύξηση τους λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων κατά €70 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 0,37% των πωλήσεων

Πιο συγκεκριμένα, το ΙΕΛΚΑ πραγματοποίησε μελέτη η οποία αξιολογεί τους δύο εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής στο λιανεμπόριο τροφίμων – πιστωτικές κάρτες και μετρητά – και στην αξιολόγηση των συνεπειών από τη μεταβολή των ποσοστών πραγματοποίησης συναλλαγών με κάθε ένα από τα δύο μέσα πληρωμής, καθώς και τον ρόλο που παίζουν τα διάφορα κόστη όπως οι διατραπεζικές προμήθειες. Έως την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων (Ιούλιος 2015) η Ελλάδα είχε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης μετρητών στο λιανεμπόριο (95%) και ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Στο λιανεμπόριο τροφίμων το ποσοστό χρήσης εκτιμάται ότι μέχρι τον Ιούνιο 2015 ήταν στα επίπεδα του 7-8% για τις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ και κάτω από 1% για τα μικρά σημεία πώλησης.

Τα στοιχεία της ανάλυσης κόστους που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης, καθώς και τα στοιχεία από αντίστοιχες έρευνες στο εξωτερικό (Food Marketing Institute – USA, Australian Retailers Association, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) συνηγορούν στο ότι η χρήση πιστωτικών καρτών έχει υψηλότερο κόστος σε σχέση με τη χρήση μετρητών, με το κόστος των πιστωτικών καρτών για το λιανεμπόριο να ανέρχεται σε 1.6-1.8% επί των πωλήσεων και των μετρητών σε 0.6-0.9% επί των πωλήσεων

Τα ποσοστά χρήσης πιστωτικών καρτών, μετά την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων άλλαξαν άρδην. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ υπάρχουν επιχειρήσεις που το ποσοστό αύξησης της χρήσης πιστωτικών καρτών δεκαπλασιάστηκε. Συνολικά εκτιμάται ότι το ποσοστό για το σύνολο της αγοράς μέσα σε λίγες ημέρες εξαπλασιάστηκε και μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα σταθεροποιήθηκε σε λίγο χαμηλότερα επίπεδο από το μέγιστο

Πίνακας 1: Σύγκριση κόστους όσον αφορά το κόστος διαχείρισης και χρήσης μετρητών και καρτών ανάμεσα το 12μηνο 7/2014-6/2015 και την εκτίμηση για το 12μηνο 7/2015-6/2016

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Eκτίμηση 12μηνο 7/2014-6/2015

Αλυσίδες σουπερμάρκετ

Λοιπά σημεία πώλησης

Σύνολο

Πωλήσεις

10,500

9,000

19,500

Ποσοστό αγορών με πιστωτικές κάρτες

7.5%

1%

Ποσό αγορών με πιστωτικές κάρτες

787.5

90.0

877.5

Εκτίμηση κόστους λόγω πιστωτικών καρτών

13.4

3.2

16.5

Εκτίμηση κόστους λόγω μετρητών

58.3

53.5

111.7

Σύνολο κόστους

71.7

56.6

128.3

Πρόβλεψη 12μηνο 7/2015-6/2016

Αλυσίδες σουπερμάρκετ

Λοιπά σημεία πώλησης

Σύνολο

Πωλήσεις

10,250

8,750

19,000

Ποσοστό αγορών με πιστωτικές κάρτες

30%

7.5%

Ποσό αγορών με πιστωτικές κάρτες

     3,075.0

        656.3

    3,731.3

Εκτίμηση κόστους λόγω πιστωτικών καρτών

52.3

23.0

75.2

Εκτίμηση κόστους λόγω μετρητών

43.1

48.6

91.6

Σύνολο κόστους

95.3

71.5

166.9

 

Δεδομένης της ανάλυσης αυτής, υπάρχουν δύο προτεινόμενες λύσεις προκειμένου να περιοριστεί στο ελάχιστο η αύξηση του κόστους:

1) Σημαντική μείωση της προμήθειας των τραπεζών για τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες, η οποία άλλωστε είναι και η τάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2) Η δραστική μείωση-διαφοροποίηση της προμήθειας για τις χρεωστικές (debit) κάρτες (σε συνδυασμό με προώθηση της χρήσης τους) όπως γίνεται σε χώρες του εξωτερικού όπου η προμήθεια για τις κάρτες αυτές είναι ακόμα και στο 1/10 της αντίστοιχης προμήθειας για τις πιστωτικές κάρτες (βλ. σχήμα 1 όπου είναι σαφές ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα ουσιαστική διαφορά στα κόστη χρήσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών).

Πηγές: ΙΕΛΚΑ, ΣΕΠΕ

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply