Το ηλεκτρονικό εμπόριο ανάμεσα στις πηγές κλεμμένων τραπεζικών πληροφοριών

0

Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky Lab σε επαγγελματίες του κλάδου της Πληροφορικής απ' όλο τον κόσμο, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου/λιανεμπορίου (48%) και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (41%) ενδέχεται να απωλέσουν κάποιο είδος οικονομικής πληροφορίας κατά τη διάρκεια ενός έτους, είτε μέσα από στοχευμένες επιθέσεις, είτε εξαιτίας ευπαθειών σε εφαρμογές, είτε εξαιτίας άλλων μορφών ψηφιακών περιστατικών.

Παρότι και οι δύο επιχειρηματικοί τομείς μοιράζονται αυτή την ομοιότητα, η στάση τους απέναντι στην τεχνολογία ασφάλειας διαφέρει. Μόλις το 53% των επιχειρήσεων από τον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου ανέφερε ότι «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαθέτει ενημερωμένα μέτρα καταπολέμησης της απάτης», μέγεθος 10% χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Καθώς το επιχειρηματικό μοντέλο του online εμπορίου βασίζεται στην επεξεργασία πληρωμών, αυτή η απροθυμία επένδυσης σε μέτρα ενάντια στις διαδικτυακές απάτες θα μπορούσε να προκαλέσει ζημίες, σε περίπτωση κάποιου συμβάντος ασφάλειας.

Ο τομέας των χρηματοοικονομιών υπηρεσιών υιοθετεί μια πιο θετική και ενεργητική προσέγγιση για την προστασία των οικονομικών δεδομένων. Το 64% των επιχειρήσεων του κλάδου δήλωσε ότι «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διαθέτει ενημερωμένα μέτρα καταπολέμησης της απάτης». Επιπλέον, το 52% των παρόχων χρηματοοικονομιών υπηρεσιών ανέφερε ότι επιθυμεί να υλοποιήσει νέες τεχνολογίες για την προστασία των συναλλαγών, σε σύγκριση με το 46% του τομέα ηλεκτρονικού εμπορίου/λιανεμπορίου.

Διαβάστε εδώ την έρευνα

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply