Υπεγράφη η σύμβαση για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ

0

Υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. και της ένωσης των εταιρειών Pricewaterhousecoopers Business Solutions και Cosmos Business Systems που αφορά στην υλοποίηση του έργου με τίτλο "Ψηφιακές Υπηρεσίες Μιας Στάσης ΥΕΚΑ", για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών, υποσυστημάτων και υποδομών με στόχο αφενός τη διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών και αφετέρου τη μεγιστοποίηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Φορέων του Υπουργείου Εργασίας μεταξύ τους αλλά και με εξωτερικούς Φορείς.

Η αξία του έργου ανέρχεται στο 1.388.640 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, και έως των 2.191.508 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης. 

 

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply