Parcel Delivery: Ποιες είναι οι επερχόμενες αλλαγές στην παράδοση δεμάτων εντός Ε.Ε.

0

Στις 21 Σεπτεμβρίου, ο Ecommerce Europe, ο Πανευρωπαϊκός φορέας ηλεκτρονικού εμπορίου, διοργάνωσε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου για το parcel delivery, η οποία φιλοξενήθηκε από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ολλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εν λόγω συζήτηση έλαβε μέρος ο Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου – GR.EC.A.Πάρης Κορωναίος.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο αλλάζει τις αγορές ταχυδρομικών υπηρεσιών και αποστολής δεμάτων. Οι παγκόσμιες ροές του ηλεκτρονικού εμπορίου ανατρέπουν τις παραδοσιακές αγορές, αλλά οι τρέχουσες υπηρεσίες αποστολής δεμάτων δεν ταιριάζουν στις νέες συνθήκες. Σχεδόν ένας στους πέντε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί τις χαμηλότερες τιμές μεταφορικών ως την κυριότερη βελτίωση που θα μπορούσε να ενθαρρύνει την αύξηση των διασυνοριακών διαδικτυακών αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ομοίως, οι ηλεκτρονικοί έμποροι, σε ένα ποσοστό άνω του ενός τρίτου του συνόλου, θεωρούν ότι το υψηλότερο κόστος της διασυνοριακής παράδοσης σε σχέση με την εγχώρια παράδοση θέτει εμπόδια στην πώληση εμπορευμάτων στο εξωτερικό μέσω Διαδικτύου, σύμφωνα με το Βαρόμετρο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου του Ecommerce Europe για το 2016. Γι’ αυτούς τους λόγους, και προκειμένου να μελετηθεί και να αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση στις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, αλλά και για να βρεθούν λύσεις, ο Ecommerce Europe αποφάσισε να διοργανώσει αυτή τη δεύτερη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου, από τις πολλές που θα ακολουθήσουν, ώστε να μελετήσει και άλλα σχετικά ζητήματα που αφορούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων: μια καλή αφετηρία, αλλά…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων τον Μάιο του 2016. Ο Harrie Temmink, επικεφαλής της Μονάδας Υπηρεσιών Δημόσιου Συμφέροντος, DG GROWTH, παρουσίασε αναλυτικά την Πρόταση της Επιτροπής και εξήγησε πώς μπορεί να λύσει υπάρχοντα προβλήματα και εμπόδια και πώς μπορεί να υποστηρίξει το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι συμμετέχοντες στην στρογγυλή τράπεζα υποδέχθηκαν θερμά σε γενικές γραμμές τις προτάσεις της Επιτροπής και συμφώνησαν ότι αποτελούν μια καλή αφετηρία για τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών στην αγορά διακίνησης δεμάτων.
Πράγματι, οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι η τιμολόγηση διασυνοριακών μεταφορών αντιμετωπίζει προβλήματα, τα οποία εντοπίζονται ορισμένες φορές σε ζητήματα συνέπειας ή και διαφάνειας. Ωστόσο, οι φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών –όπως εκπροσωπούνται από την PostEurop– θεωρούν ότι, γενικά, οι τιμές για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι ήδη διαφανείς και ότι οι περισσότεροι τέτοιοι φορείς παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναρτούν ήδη τους δημόσιους καταλόγους τιμών τους στο Διαδίκτυο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η PostEurop δέχεται ότι ο προτεινόμενος κανονισμός κινείται προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της διαφάνειας στις τιμές, μολονότι εξακολουθούν να έχουν ενδοιασμούς όσον αφορά στη συγκεκριμένη πρόταση.

Γενικά, οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η επιβολή καθορισμένων τιμών δεν αποτελεί καλή λύση για τον τομέα της διακίνησης δεμάτων. Ο Ecommerce Europe εξέφραζε ανέκαθεν την αντίθεσή του με την επιβολή καθορισμένων τιμών και, κατά συνέπεια, υποστηρίζει την επιφυλακτική στάση της Επιτροπής, η οποία αφήνει περιθώρια για την κατά περίπτωση εκτίμηση από τις εθνικές αρχές. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιανουάριο του 2017, εκπροσωπήθηκε από τον Andrew Tony Camilleri, ο οποίος επίσης καλωσόρισε την Πρόταση και εξέφρασε την επιθυμία του να συνεχιστούν οι προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Δεδομένης της άποψης του Ecommerce Europe, ο Walter Trezek –Αντιπρόεδρος της e-Logistics Working Group– δήλωσε ότι αυτή η πρόταση έχει τις κατάλληλες προοπτικές ώστε να συμβάλλει στη θέσπιση ίσων όρων για τους ανταγωνιζόμενους φορείς παροχής υπηρεσιών και, επομένως, και για τους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, απαιτείται η διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της πρακτικής υλοποίησης του προτεινόμενου Κανονισμού προκειμένου να είναι αποτελεσματικός στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πραγματικής διαύγειας στην αγορά. Γενικά οι συμμετέχοντες συμφώνησαν επίσης ότι η πρόταση πρέπει να ολοκληρωθεί με όρους εναρμόνισης, διαλειτουργικότητας και ανοιχτών προτύπων στην αγορά της διακίνησης δεμάτων. Ο Ecommerce Europe πρωτοπορεί σ’ αυτόν τον τομέα μέσα από το έργο του για την προώθηση ενός εναρμονισμένου και διαλειτουργικού προτύπου ετικέτας που θα καταφέρει να μετασχηματίσει το «αναλογικό» δέμα σε «ψηφιακό», το οποίο θα εκπληρώνει τις ανάγκες του σύγχρονου και ταχέως αναπτυσσόμενου τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Συζητήσεις για τον ανταγωνισμό σε διεθνές επίπεδο

Το ζήτημα της Κίνας ήταν ακόμα ένα σημαντικό σημείο που απασχόλησε τη συζήτηση, ιδιαίτερα μεταξύ των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ορισμένοι συμμετέχοντες προβληματίζονται για τις ροές δεμάτων από τρίτες χώρες που κατηγοριοποιούνται ως «αναπτυσσόμενες» –όταν πλέον δεν ανήκουν σ’ αυτήν την κατηγορία– και ότι, ως εκ τούτου, απολαμβάνουν ευνοϊκούς δασμούς και επιδοτήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Ecommerce Europe προσφεύγει στην Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (Universal Postal Union, UPU) προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η Κίνα να μην θεωρείται πλέον αναπτυσσόμενη χώρα, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να κατακλύζεται από φθηνότερα δέματα μέσω Κινεζικού ταχυδρομείου. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν επίσης στην καταπολέμηση της κατάστασης κατά την οποία άλλες χώρες επωφελούνται από το ισχύον απαρχαιωμένο σύστημα τελών τερματισμού της UPU, το οποίο χορηγεί αναπτυξιακές επιδοτήσεις εις βάρος του διαδικτυακού εμπορίου στην Ευρώπη.

Η Επιτροπή συμφώνησε επίσης ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνιστά αντιανταγωνιστική συμπεριφορά σε κάποιες περιπτώσεις και να δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά. Ωστόσο, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε διεθνές επίπεδο από τις χώρες μέλη της UPU, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί μόνο ως παρατηρητής, μολονότι καλωσορίζει όλες τις λύσεις και συστάσεις από τον συγκεκριμένο κλάδο.

Απαιτούνται καλύτερες εγγυήσεις παράδοσης

Η εγγυημένη παράδοση είναι απαραίτητη τόσο από την πλευρά του καταναλωτή, όπως τόνισε ο Agustín Reyna της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Προστασίας του Καταναλωτή BEUC, όσο και από την πλευρά του εμπόρου. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι ουσιαστική η ανάγκη για πραγματική εναρμόνιση, διαλειτουργικότητα, αλλά και για διασυνδεσιμότητα στον τομέα της διακίνησης δεμάτων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Walter Trezek παρουσίασε επίσης τη νέα στρατηγική του Ecommerce Europe, η οποία καινοτομεί στην αγορά παράδοσης δεμάτων και περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη αρχών για την ηλεκτρονική εφοδιαστική αλυσίδα του Ecommerce Europe που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Το eCommerce News αναζητεί καθημερινά μικρές και μεγάλες ειδήσεις που σχετίζονται με το χώρο του eCommerce.

Leave A Reply